Priser gjeldende fra 01.01.2019

Undersøkelse (20-30min)

Undersøkelse med 2 røntgen og enkel tannrens: kr 1183,-

Røntgen

Utvidet røntgenundersøkelse
– enkeltbilder per stk.: kr 84,-
– panoramarøntgen: kr 618,-

Fyllinger

– liten fylling: kr 741,-
– middels fylling: kr 1218,-
– stor fylling: kr 1368,-

Rotfylling

– fortenner/insiciver – en kanal: kr 3250,-
– småjekseler/premolarer – en til to kanaler: kr 3670,-
– jeksler/molarer – 3-4 kanaler: kr 5000,-

Trekking av tenner

– ukomplisert tanntrekking/ekstraksjon – fra kr 600,-

Protetisk behandling(krone, bro, proteser) (inkludert tanntekniske utgifter)

– krone – kr 6000 – 6700,-
– fasetter – kr 6200 – 7000,-

Bro

– per festetann – kr 5800 – 6900,-
– per hengeledd – kr 3000 – 4500,-
– delprotese – kr 11 000 – 13 000,-
– helprotese – kr 11 930,-
– rebasering av protese – kr 3200 – 4200,-
– implantatbehandling tilbys gjennom faste samarbeidspartnere

Behandling for tannkjøttssykdommer

Tannrens, lommedybdemåling og hygieneinstruksjon

– timedebiteres kr 2250,-
– ved alvorlig sykdom vil deler av behandlingen dekkes av folketrygden.

Annen behandling

– bleking av tenner/hjemmebleking- per kjeve (inkludert blekemiddel) – kr 2000,-. To kjever kr 4000,-
– bleking av enkelttenner – internbleking – timesdebitering kr 2200,-

Per behandlingsseanse belastes et hygienetillegg på kr 90,-
Bedøvelse per tann/kjeveområde – kr 142,-

All øvrig behandling tidsdebiteres med kr 2200,- per time.

Ikke møtt til avtalt time, eller avbestilt mindre enn 24 timer før behandlingsstart belastes kroner 500 per 30 minutter avsatt tid.