img_1680medium

Ole Kristian Smestad ble uteksaminert fra Det Odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo 1995.